03/12/2019 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΗ-ΛΗΠΤΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ DE NOVO ΕΙΔΙΚΩΝ.... Α.Φυλακτού

Share

7,822 total
17 video
5,804 photo
Views:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΗ-ΛΗΠΤΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ DE NOVO ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (dnDSA) META ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ HLA-MATCHMAKER ΚΑΙ PIRCHE II Α. Φυλακτού

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
Υπό την αιγίδα των: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν (ανώνυμα) με το πέρας του Συνεδρίου το ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης. Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 ΕΔΩ
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης του Workshop θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 ΕΔΩ

 
Sort by Date | Views
16