09/10/2020 Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι & Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Παθολογία

Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι & Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Παθολογία  
 

Share

303 total views

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Μηλιώνης

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καλαμπόκης

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γουδέβενος

Ταμίας: Πέτρος Τζίμας

Ειδ. Γραμματέας: Παναγιώτης Κοραντζόπουλος

Μέλη: Αικατερίνη Παντελή, Θωμάς Τζίμας

 

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία on line δωρεάν εγγραφής

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME χορηγούνται 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://conferre.gr/event-detail.aspx?event=509