04/09/2020 12ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας

12ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας  
 

Share

67 total views

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Χειρούργων Θώρακος Καρδιάς Αγγείων Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 4 - 6 Σεπτεμβρίου 2020

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Kazarma, Λίμνη Πλαστήρα